Editör:
Doç. Dr. Nurbay Irmak

Yayına Hazırlayan:
Beşir Özgür Nayır


Güncel Sayı:


Genel Bilgi

Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy, uluslararası bir endeks olan The Philosopher's Index’te listelenmiş ilk Türk felsefe dergisidir. Yılda iki kez çıkan Felsefe Tartışmaları’nın yayın dili Türkçe’dir.

Felsefe Tartışmaları’nın kuruluşu 1987 yılında Arda Denkel, Erkut Sezgin ve Vehbi Hacıkadiroğlu’nun ortak bir projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Derginin kuruluş amacı, felsefi fikirlerin Türkçe basılıp paylaşılabileceği saygın bir akademik yayın organı çıkarmaktı. Bu ilke günümüzde de Felsefe Tartışmaları’nın yayın politikalarına yön veren bir düşünce olarak benimsenmekte ve hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

2001 yılında Felsefe Tartışmaları, İlhan İnan'ın editörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne devredilmiş ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından basılmaya başlanmıştır. 2005-2010 yılları arasında, Murat Baç ve İlhan İnan derginin eş-editörlüğünü birlikte yürütmüşlerdir. Felsefe Tartışmaları 2002 yılında basılan 29. sayısından itibaren The Philosopher's Index'te listelenmektedir. Dergi ayrıca 2008 yılında Avrupa Beşeri Bilimler Endeksi olarak kabul gören The Initial List of European Reference Index for the Humanities (ERIH) kapsamına da alınmıştır.

Felsefe Tartışmaları özgün makale, çeviri, kitap “inceleştirisi” (kitap inceleme ve eleştirisi), tartışma ve anma yazıları yayınlar. Yayınlanması için Felsefe Tartışmaları’na gönderilen tüm yazılar yayın kurulu tarafından saptanacak hakemlere gönderilir. Hakemler, yazının alanında yayın yapmış kişilerden seçilir. Değerlendirme amacıyla Felsefe Tartışmaları’na gönderilecek yazılarda aranan özelliklere ilişkin ayrıntılar Yazarlar İçin Bilgi sayfasında bulunabilir. Yazarların o sayfada verilen biçimsel ayrıntılara uyarak yazılarını oluşturmaları gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz.

Elektronik posta yoluyla bize ulaştıracağınız yazılar ve diğer yazışmalar için adres: feltar1987@gmail.com