felsefe tartışmaları

 

A Turkish Journal of Philosophy

 

 

 

 

YAKIN GEÇMİŞTE BASILAN SAYILARIN İÇERİKLERİ

 

 

 

 

*  Eski sayıların içerik bilgilerini B.U. Yayınevi sayfasında da bulabilirsiniz.

*  Yazıların Türkçe/İngilizce özetleri için tıklayın.

 

 

 

43. KİTAP (Sonbahar 2009)

 

 

David Lewis’in Modal Realizminde Dünya-Ötesi Karşıolgusal Önermeler, İkinci-Dereceden Dünyalar ve Dünyalar-Arası Nedensellik Sorunları

Aret Karademir ve Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu

 

Nietzsche'nin Düşüncesinde "Tanrı'nın Ölümü"

Sebahattin Çevikbaş

 

Siyaset Felsefesi, İnsan Doğası ve Kolektif Eylem

Zeynel Kılınç

 

Toplum Metafiziği mi Toplum Felsefesi mi?:  Rousseau ve Sartre

Ogün Ürek

 

 

 

42. KİTAP (İlkbahar 2009)

 

 

Wittgenstein ve Turing Sınaması: Dilbilgisel Bir Soruşturma

Aziz Zambak

 

Haklar Söyleminde Hayvanların Yeri

Erol Kuyurtar

 

13 yıl sonra "İnsani Türlerin Döngüsel Etkileri": Ian Hacking Üzerine Bir İnceleme (Çeviriye Önsöz)

Şerife Tekin

 

"İnsani Türlerin Döngüsel Etkileri"  (Çeviri)

Ian Hacking

 

 

 

41. KİTAP (Sonbahar 2008)

 

 

Felsefe Tarihinde “Kamusal Alan”

Nazile Kalaycı

 

Platon’da Mistik Öğeler

Hülya Durudoğan

 

Aristoteles Etiğinde Akıl Ve Duyguların Yeri

Yavuz Adugit

 

Gettier Problemi, Dışsalcı Çözümler Ve Yanılmazcılık

Fatih S. M. Öztürk

 

 

 

40. KİTAP (İlkbahar 2008)

 

 

Bilim Topluluğunun Yapısı ve Bilim Etiği İle İlişkisi

Ayhan Sol Ve Ece Özge Özdemir

 

Öznenin Öncesi: Var (Il y a

Erdem Çiftçi

 

Epistemeden Politiğe: Hayek’te Kendiliğinden Adalet 

Armağan Öztürk

 

Heraklitus, Fragman 21: Bir Yaklaşım 

Oğuz Haşlakoğlu

 

Aydınlanmanın Diyalektiği’nde Din Kavramının Yeri

Arslan Topakkaya

 

 

 

39. KİTAP (Sonbahar 2007)

 

 

Sosyal Antropolojiden Postmodernizme Giden Yolda Kültürel Çoğulculuk ve Sorunları

Taşkıner Ketenci

 

Eroica’nın İkinci Bölümü Gerçekten Hüzünlü mü?

Itır Erhart

 

Dört Boyutlu Değişim

Fatih S. M. Öztürk

 

Platon’dan Bergson’a Sezgi Kavramı

Arslan Topakkaya

 

ÇEVİRİ

 

Varoluşçuluk
Georg Lukács

Zaman ve Varoluşun Dereceleri: Bir “Dereceli Şimdicilik” Kuramı
Quentin Smith

 

 

 

38. KİTAP (İlkbahar 2007)

 

VEHBİ HACIKADİROĞLU ÖZEL SAYISI

 

VEHBİ HACIKADİROĞLU'nu ANIYORUZ

 

 

Vehbi Hacıkadiroğlu'nun Anısına Yazılar
İ. İnan, A. Turanlı, H. Rızatepe, Y. Örs, S. Akıncı

BEING SENSIBLE AND REASONABLE
Harun Rızatepe ve Semiha Akıncı

Vehbi Hacıkadiroğlu'nun Eserlerinden Seçmeler:

   TÜMELLERİN GERÇEKLİĞİ ÜZERİNE

   ZİHİN VE GERÇEKLİK

   KAVRAMLAR ÜZERİNE

   METAFİZİK ÜZERİNE

   SIMONE WEIL VE İKİ DOGMA

   BİLGİ ÜZERİNE

   BİLGİ VE BİLİNÇ

   BİLGİNİN GÜCÜ

   İNSAN FELSEFESİ

 

 

 

37. KİTAP (Sonbahar 2006)

  

 

Judith Butler'da Biyolojik Cinsiyet - Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

Hülya Durudoğan

 

Adalet Üzerine

Yücel Dursun

 

Kant’in Eleştiri-Öncesi Döneminden Eleştiri Dönemine Geçişteki Anahtar Yazı: Uzayda Yönler Arasındaki Farklılığın Nihai Dayanağı Hakkında

Bülent Gözkan

 

Aristoteles'in Doğa Felsefesinin Ortaçağdaki Yansımaları

Hüseyin Topdemir

 

İNCELEŞTİRİ

 

GALex: Bir Yunanca - Arapça Sözlüğü
Haşim Koç

 

 

 

36. KİTAP (İlkbahar 2006)

 

 

Aristoteles: Erdemin Varlık Nedeni Olarak Özgürlük

Yavuz Adugit

 

Charles Sanders Peirce'ün Pragmatik Görüşleri ve Bilimsellik Öğesi

Sara Çelik

 

ÇEVİRİ

Singer, Thomson ve Rachels ile Ahlak Felsefesi Üzerine

B. Güneş Başat, Çağla Ener, Ayşe Elmas

 

Kıtlık, Bolluk ve Ahlak

Peter  Singer

 

Kürtaj Savunması

J. J. Thomson

 

Aktif ve Pasif Ötenazi

James Rachels

 

 

 

35. KİTAP (Sonbahar 2005)

 

 

Descartes-Newton Bağlamında Felsefe-Bilim Etkileşimi

Eyüp Erdoğan

 

Sosyal İnşacı Teknoloji Görüşü Üzerine Bir İnceleme

Aydan Turanlı

 

Estetik'in Halleri

Hakkı Hünler

 

Bir Şeyin Başka Herşeyden Ayırt Edilebilirliğini Sağlayan İlke: Bireyleşim (Aristoteles, A. Thomas, D. Scotus, Leibniz)

Sebahattin Çevikbaş

 

 

 

34. KİTAP (İlkbahar 2005)

 

 

Çağdaş Marksizmde Adalet Tartışmaları

Ferda Keskin

 

Önyargı Bağlamında Hırsızlık Kavramının Değerlendirilmesi

Çetin Veysal

 

Tümeller Sorunu, Nominalizm ve Din

Aydın Topaloğlu

 

Politeia Diyalogunda Epistêmê Tasnifi ve Dialektikê Methodos’un Anlamı

Oğuz Haşlakoğlu

 

Birincil ve İkincil Nitelikler

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

 

 

33. KİTAP (Sonbahar 2004)

 

 

Spinoza ve "Zaman"ın Siyasi bir Mekan Olarak Restorasyonu

Türker Armaner

 

Kindi, Sonsuz Nicelikler, Matematik ve Felsefe İlişkisi Üzerine

İskender Taşdelen

 

Sorumluluğun Ecdadı

Solmaz Hünler

 

Bağlam Rasyonalizmi ve Bilimde İlerleme

Mehmet Elgin

 

ÇEVİRİ

 

Fichte’nin Wissenschaftslehre Eseri Üzerine

Güçlü Ateşoğlu

 

Bilim Öğretisi [Wissenschaftslehre-1794]

Johann Gottlieb Fichte

 

KİTAP İNCELEŞTİRİSİ

 

Kuramsallığın İade-i İtibarı:Yeniden tutkulu düşünmek (Kuramdan Sonra, Terry Eagleton)

Uygar Abacı

 

 

 

32. KİTAP (İlkbahar 2004)

 

 

Heidegger'in "Platon'un Hakikat  Doktrini" Makalesi Üzerine Bir Eleştiri

Oğuz Haşlakoğlu

 

Hume ve Benlik

Şahabettin Yalçın

 

Eski Yunan'dan Günümüze Felsefe

Vehbi Hacıkadiroğlu

  

Olumsal A Priori ve İki Tip Zorunluluk

Erhan Demircioğlu

 

TARTIŞMA

 

Uzayman Bölgeleri ve Özellikler—İki Soru

Harun Rızatepe

 

Harun Rızatepe'nin "Uzayman Bölgeleri ve Özellikler—İki Soru" Adlı Eleştiri Yazısına Yanıt

David Grünberg

 

 

 

31. KİTAP (Sonbahar 2003)

 

 

ANMA YAZISI

 

Felsefi Bir Yaşam Biçimi: İlham Dilman (1930-2003)

Erkut Sezgin

 

ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE YAZILAR

 

Çağdaş Bir Görüngü Olarak Özgürlüğün Dağıtımı ve Tüketimi

Murat Baç

 

Transendental Özgürlük

Lokman Çilingir

 

İki Özgürlük Anlayışı

Yıldız Silier

 

Bergson’un Metafizik Özgürlük Anlayışı

Demet Kurtoğlu Taşdelen

 

İslamda İnsan Özgürlüğü Üzerine Bir Felsefi Deneme

Hilmi Yavuz

 

TARTIŞMA

 

Özgürlük Üzerine: İnan’a Yanıt

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

 

 

30. KİTAP (İlkbahar 2003)

 

 

İlham Dilman

Chryssi Sidiropoulou

 

Berent Enç

Gürol Irzık, İlhan İnan

 

Erdem Ahlakı: Son Dönem Tartışmalara İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme

Sedat Yazıcı

 

Russell’ın Kant Eleştirisi Üzerine

Samet Bağçe

 

Frege: Semantikten Matematiğe Paradokslar

Şahabettin Yalçın

 

Platonik Dualizm Ve Ruh: Bir Yaklaşım Denemesi

Chryssi Sidiropoulou

 

Dil Modeli Olarak Ritüel Etkinlik: Wittgenstein’ın Frazer Eleştirisi Üzerine Bir Deneme

Recep Alpyağıl

 

Hume Üzerine Tartışmalar

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

İnsan Doğasının Bilimi Ya Da Tarih Bilgisinin Olanağı: Locke İle Hume

Kurtuluş Dinçer

 

Topluma Uyum Sağlamak mı Gerçekliği Anlamak mı?

Demet Kurtoğlu Taşdelen

 

Özgürlük Üzerine

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

Görünüş Kavramı Açısından Sextus Ve Kant’ta Şüphe Yöntemi
Lokman Çilingir

 

Tümeller Tartışması Ve Ilımlı Adcılık (II): Tümeller Sorunu Ve Çeşitli Görüşler

David Grünberg

 

 

 

29. KİTAP (Sonbahar 2002)

 

 

Hume, Nedensellik Ve Nesnelerin Varlıksal Konumu:

Genelgeçer Yorumlarin Bir Eleştirisi

Murat Baç

 

Bir Eleştiri

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

Hacıkadiroğlu’na Yanıt Ve Deneyimcilik Üzerine Birkaç Söz

Murat Baç

 

Felsefi Bir Ahlakın Gerekliliği

Lokman Çilingir

 

Doğal Epistemoloji Mümkün müdür?

Şahabettin Yalçın

 

Aristoteles’te Entelecheia Ve Energeia Terimlerine

İlişkin Bazı Tartışmalar (II)

Nur Erkızan

 

Tümeller Tartışması Ve Ilımlı Adcılık (I):

Tümeller Sorununun Dilsel-Mantıksal Çerçevesi

David Grünberg

 

Mccullagh'nin Tarih Anlayışının Bir Eleştirisi:

Tarihin Köpüğü Altında Gözden Yiten Ayrıntılar

Itır Güneş

 

Kuyuya Atılan Üç Taş: Ben, Doğruluk Ve Gerçeklik

Ö. Sezgi Durgun

 

Kavramların Varoluşu Üzerine

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

Dostluk Ve Bencillik Üzerine

J.O.Urmson

Çeviri: Nur Erkızan

 

Klasik Mekanik Süreçlerin Tersinmezliği Üzerine

Ayhan Sol

 

 

 

28. KİTAP

 

 

Plotinos’ta Çıkarımsal Olmayan Düşünmenin Doğası Üzerine Bir İnceleme

Nur Erkızan

 

Wittgenstein’in Frazer Eleştirisi

Aydan Turanlı

 

Yanlışlamacı Bilim Felsefesi: Genel Bir Değerlendirme

Gürol Irzık

 

İnsan Haklarının Kaynakları Üzerine

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

Wittgenstein Ve Anlamın ‘Ortalıkta’ Olması

Murat Baç

 

Olasılık Felsefelerine Bir Bakış

Berna Kılınç

 

Arda Denkel’in Töz Anlayışı: Bir Eleştiriye Yanıt

David Grünberg

 

PANEL: KÜRESELLEŞME VE ÖZGÜRLÜK

 

Küreselleşme

Vehbi Hacıkadiroğlu

 

Küreselleşme Ve Özgürlük

Oktay Uygun

 

Globalleşme Söylemleri, Özgürlük Sorunsalı Ve Türkiye

E. Fuat Keyman

 

Küreselleşme Özgürlük Getiriyor mu?

İlhan İnan

 

 

 


Derginin Ana Sayfasına Dönüş

Genel Bilgi Sayfası

B. Ü. Felsefe Böl. Ana Sayfası

E-posta:  feltar1987@gmail.com

Yazışma adresi:
Felsefe Tartışmaları

Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

34342 Bebek, İstanbul