felsefe tartışmaları

 

A Turkish Journal of Philosophy

 

 

YAZARLAR İÇİN BİLGİ

 

 

 

(Not: Eserlerini ödül, atama ve yükseltme için kullanmayı düşünen yazarlarımızın aşağıda verilen açıklamayı dikkatle okumalarını rica ederiz.)

 

 

Felsefe Tartışmaları'nda yayınlanan yazılar uluslararası bir endeks olan Philosopher's Index'de listelenir Derginin yayın dili Türkçe'dir.

 

Felsefe Tartışmaları'nda yayınlanması için göndereceğiniz yazıları elektronik posta (feltar1987@gmail.com) yoluyla bize ulaştırabilirsiniz.  Yazınız mesajın içinde değil, ek (attachment) olarak ve PC formatında Word dosyası biçiminde iletilmelidir.  Yayınlanması için gönderilen yazıların değerlendirme sürecinde yazarların kimliği hakemlere açıklanmaz.  Bu nedenle, gönderdiğiniz eserlerin (yani, eklediğiniz Word dosyasının) içinde isminizi belirtmemeniz ve kimliğinizi açığa çıkaracak ifadeler kullanmamanız, eğer metin içinde kendi yazılarınıza atıfta bulunuyorsanız isminizin ve eserinizin adının geçtiği yerleri boş bırakmanız rica olunur.  Buna karşın, e-postanızın mesaj kısmının içinde adınız ve soyadınız, bağlı olduğunuz kurum, iletişim adresiniz, telefon numaralarınız açıkça belirtilmelidir.

 

Felsefe Tartışmaları özgün makale, çeviri, kitap “inceleştirisi” (kitap inceleme ve eleştirisi), tartışma ve anma yazıları yayınlar.  Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması ve başka bir dergi veya kitap için değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir.  Yayınlanması için Felsefe Tartışmaları'na gönderilen tüm yazılar yayın kurulu tarafından saptanacak hakemlere gönderilir.  Yayın kurulu gelen hakem raporları doğrultusunda yazardan bazı düzeltmeler, eklemeler veya kısaltmalar yapmasını isteyebilir.

 

Özgün makale bölümünde felsefenin her geleneğinde ve her alanında özgün eserler yayınlanır.  Bu bölüme göndereceğiniz yazılar için herhangi bir uzunluk sınırı yoktur.  Özgün makalelerin başına, yazının —her biri kesinlikle 100 sözcüğü geçmemek üzere— hem Türkçe hem de İngilizce-Almanca-Fransızca dillerinden birinde özeti (abstract) eklenmeli ve 5-10 adet anahtar sözcük (keywords) belirtilmelidir.

 

Tartışma bölümü Felsefe Tartışmaları’nın eski sayılarında yayınlanmış bir yazının eleştirel olarak irdelendiği, 4000 sözcüğü geçmeyen yazılardan oluşur.

 

Çeviri bölümünde felsefi öneme sahip özgün bir makale veya kitap bölümünün Türkçe çevirisi yayınlanır.  Bu bölüme yollanacak eserler de —felsefi önem ve çevirinin dilsel niteliği/yeterliği açısından— hakem değerlendirmesinden geçer.  (Çevirlerinizi Felsefe Tartışmaları için hazırlamaya başlamadan önce editörlerle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.  Yayın hakkı söz konusu olan durumlarda, yayıncı kurum ile gerekli izin görüşmesini yapmak yazarın sorumluluğundadır.)

 

Kitap inceleştirisi bölümü Türkçe ya da yabancı dilde yayınlanmış bir felsefe kitabının eleştirel biçimde incelendiği 2000 sözcüğü geçmeyen yazılardan oluşur.

  

Felsefe Tartışmaları'na değerlendirme amacıyla yollanan yazıların reddedilme gerekçelerinin bazıları şunlardır: Yazının felsefi argüman akışının ve tutarlılığının yetersiz olması, savunulan tezlerin açık bir şekilde ifade edilmemesi ve geliştirilmemesi, yazının var olan literatüre yeteri kadar dayanmaması, eserin özgün fikir içermemesi ve Türkçe yazım kuralları ve kompozisyon açısından çok zayıf olması.  Yazarların bilgisine sunmak istediğimiz bir nokta, eserlerin hakem tarafından değerlendirmesi ve bunun neticesinde yazarlara sonucun ve geri-bildirim raporunun iletilmesinin (2007 yılı itibariyle) bazen 6 ay kadar zaman alabildiğidir.

 


Felsefe Tartışmaları
dergisine sıkça sorulan sorulardan ikisi, "Bir sonraki sayının ne zaman basılacağı" ve "Değerlendirme amacıyla yazıların dergiye ne zaman yollanabileceği" olmaktadır.  Felsefe Tartışmaları yılda iki kez, "İlkbahar" ve "Sonbahar" sayıları olarak çıkmaktadır.  Yazarların değerlendirme için yolladığı eserler yılın belli zamanlarında değil, yıl boyunca sürekli bir şekilde kabul edilmektedir.  Elimize ulaşan yazılar bekletilmeden hakemleme sürecine sokulmakta, bu süreç sonucunda yayın için kabul edilen eserler de, eğer bir sonraki sayı yer açısından uygun değilse, onu izleyen sayıların birinde basılmak üzere planlanmaktadır.  Bu anlamda, yazarlar eserlerini değerlendirme için editöre yılın herhangi bir zamanı yollayabilirler.Felsefe Tartışmaları
'na yollanan yazıların yayın için kabul edilmeleri durumunda hangi yılda/sayıda basılacağına ilişkin kararı Yayın Kurulumuz vermektedir.  (Eserlerini ödül, atama ve yükseltme için kullanmayı düşünen yazarlarımıza ÖNEMLİ HATIRLATMA:  Yazılarını bize ileten yazarlarımız, kabul edilen eserlerin basılacak ilk sayıda derhal yayınlanacağı gibi bir varsayımla hareket etmemelidirler.  Herhangi bir sayı kapsamında basılacak olan yazıların belirlenmesi tarafımızdan genellikle basım tarihinden aylar önce yapılmakta ve eserler yayınevine teslim edilmektedir.  Ayrıca, yazıların pek çoğunun "nihai olarak" kabul edilmeden önce hakem eleştirisi ışığında bir gözden geçirme ve iyileştirme sürecinden geçtiğini de anımsatmak isteriz.  Bu anlamda, yazarlar için basım zamanının kritik olduğu durumlarda, eser tesliminin iyi bir zamanlama ile gerçekleştirilmesini öneriyoruz.)

 


Yazarların eserlerini bilgisayar ortamına aktarırken ve kullandıkları kaynakları metin içinde belirtirken Felsefe Tartışmaları'nın normlarına uymaları beklenmektedir.  Bu yüzden, yazıların aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde biçimlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

felsefe tartışmaları'nın BİÇİMSEL KURALLARI

 

 

 

I.  KAYNAK ESERLERİN BELİRTİLMESİ

 

 

Lütfen eserinizde kullandığınız kaynakları yazının en sonunda bir liste halinde sıralayın.

 

 

KİTAP İÇİN KULLANILACAK FORMAT

 

Çüçen, A. K. (2000) Heidegger’de Varlık ve Zaman, Bursa: Asa Kitabevi.

 

Goldman, A. I. (1999) Knowledge in a Social World, New York: Clarendon Press.

 

Eagleton, T. (2004) Kuramdan Sonra, çev. Uygar Abacı, İstanbul: Literatür Yayınları.

 

 

DERGİDE BASILAN ÖZGÜN MAKALE İÇİN FORMAT

 

Keskin, F. (2005) “Çağdaş Marksizmde Adalet Tartışmaları,” Felsefe Tartışmaları, sayı: 34, s. 1-27.

 

Gettier, E. (1963) “Is Justified True Belief Knowledge?”, Analysis, sayı: 23, s. 121-123.

 

 

DERLEME YAZILARDAN OLUŞAN KİTAPTAKİ MAKALE İÇİN FORMAT

 

Fine, A. (1996) “The Natural Ontological Attitude,” The Philosophy of Science içinde, ed. D. Papineau, Oxford: Oxford University Press.

 

 

 

Eğer bir yazarın aynı yıl içinde basılan birden fazla eseri Kaynakça içinde yer alıyorsa, eserlerin basım yıllarına 'a', 'b' ... şeklinde harfler eklenmelidir.  Örnek: Quine (1972a), Quine (1972b, s. 71).

 

 

Ana metin dışında “not” olarak belirtilecek düşünceler için çok uzun olmamaları kaydıyla dipnot kullanılabilir.  (Notlar yazının en sonunda ve topluca değil, ait oldukları sayfaların alt kısmında verilmelidir.)  Buna karşın, kaynak atıfları notlarda değil, ana metinde parantez içinde belirtilmelidir.  Metin içinde yapılacak atıflar için aşağıdaki örnek paragrafta verilen biçimsel yapı esas alınmalı ve, bağlama göre, aşağıda verilen atıf şekillerinden biri kullanılmalıdır.

  

Örnek paragraf:

 

 

Bu konuda özellikle A. White (1976), R. Stone (1988) ve B. Wood (1996) önemli fikirler öne sürmüşlerdir.  White'a göre, metafizik kuram üretimi söz konusu olduğunda Kantçı anlamda bir noumenon fikrinden bütünüyle kurtulmamız olanaksızdır (1976, s. 53).  Elbette bu fikri destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da azımsanmayacak sayıdadır.  Karşı çıkanların üzerinde uzlaştığı ortak nokta şu şekilde özetlenebilir: "Noumena ilkece bilinemez ve üstünde konuşulamaz olması ile felsefi açıdan ilginç bir konu olmaktan çıkar" (Burns 2003a, s. 194). 

 

 

 

II.  DİĞER KURALLAR VE HATIRLATMALAR

 

 

1.  Yazarlar metindeki vurgularını yalnızca italik kullanarak göstermelidir.  Altı-çizili veya kalınlaştırılmış biçimlerde vurgu yapılmamalıdır.

 

2.  Yazınızın biçimsel olarak Felsefe Tartışmaları formatına uygun hale gelmesi açısından bilgisayar ortamında şu kurallara uymanızı rica ederiz: (1) Bir sözcük ve o sözcüğü izleyen noktalama işaretinin arasında hiç boşluk olmamalıdır.  (2) Bir noktalama işareti ve o işareti izleyen sözcük arasında tek boşluk olmalıdır.

 

3.  Yazının son gözden geçirilmesi aşamasında Türk Dil Kurumu'nun Internet sayfası kapsamında verilen Yazım Kılavuzu'na başvurulması özellikle tavsiye edilir.

 

 

Yazarların hakemleme sürecine girmesi için dergimize yolladıkları yazılarında I ve II'de verilen kurallara uymaları tercih edilir.  Yazıları basım için kabul edilen yazarların ise eserlerini son bir kez daha gözden geçirerek burada betimlenen biçimsel kuralları yazılarına yansıtmaları zorunludur.   Yazarların yayın için kabul edilen eserlerini biçimsel olarak (ve talep edilen zaman dilimi içinde) düzenlememeleri halinde o yazıyı yayınlamamak hakkı yayın kurulunca saklı tutulur.

 

 

Makalelerde yapılan alıntıların aslına uygunluğunu sağlamak yazarın sorumluluğu dahilindedir.  Eserlerde savunulan felsefi fikirler yalnızca yazarın görüşünü yansıtır.

 

 

Elektronik posta yoluyla bize ulaştıracağınız yazılar ve diğer yazışmalar için adres: feltar1987@gmail.com

 

 


Derginin Ana Sayfasına Dönüş

Genel Bilgi sayfası

B. Ü. Felsefe Böl. Ana Sayfası

E-posta:  feltar1987@gmail.com

Yazışma adresi:
Felsefe Tartışmaları

Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

34342 Bebek, İstanbul